Contacteu

Si hos voleu informar més sobre la igualtat de gènere o sobre algun problema no ovlideu a contactarnos a:

INSTAGRAM: @totsjuntspodem.cat

CORREU ELECTRONIC :totsjuntspodem@gmail.cat

Gràcies