Solució Conclusiva

Al món encara hi ha molta desigualació donada falta solucionar-ho.La millor solució es veure-ho des d’un punt més clar que pugui acceptar els bisexuals i tota mena de persones com a dones i homes.Això referentment és degut a la desigualació de gènere. Que ha anat canviant durant tot aquest temps, però encara no ho sabem afrontar la gran majoria de persones. Això també ho podem veure molt molts treballs on les dones són neguades i els homes són acceptats.La gent hauriem de canviar la nostra forma de visió i despertarnos ja perque nosaltres no ens agrada escoltar que el rosa es de nenes i el blau es de nens perque nosaltres sóm tots iguals.